تبلیغات
آخرین شب آذر - من و ماهی از ترانه علیدوستی

من و ماهی از ترانه علیدوستی
ن : اشکان عظیمی ت : یکشنبه 5 مهر 1394 ز : 11:41 ب.ظ
من و ماهی
ترانه علیدوستییکی دو ماه پیش، دلزده و آزرده و غمگین، از راه دور با دوست شماره ی یک حرف می زدم. جمله هایم تلخ بودند و بدون فکر از ذهن شلوغم بیرون می ریختند. سکوتی که از پی شکایت های یک ریزم آمد پر از نا امیدی بود. دوست شماره ی یک گفت: یک چیزی بنویس برای وبلاگت. گفتم هیچ چیزی توی دلم نیست که عمق و توان بیشتری از این زجر داشته باشد. و مگر چقدر می شود از زجر نوشت؟ گفت که نه، برای خاطر همین زجر چیز خوبی بنویس. اصلاً داستانی خیالی. یا داستانی خنده دار… چیزی که خواندنش امید برساند، تنفسی باشد… چه می دانم، مثلاً بنویس همه چیز افتضاح است جز این که دیشب خواب دیدم ماهی ام دارد پرواز می کند.

خواب دیدم ماهی ام دارد پرواز می کند. پرسیدم: این جمله ی احمقانه را از کجایت آوردی؟ زد زیر خنده. و خندیدیم و خندیدیم. آن قدر که اشکمان در آمد. مثل همیشه.

خواب دیدم ماهی ام دارد پرواز می کند. شوخی ساده و بی معنی دوست شماره ی یک، که فی البداهه وارد درد دل های غمگین مان شده بود، بنا نبود بتواند امیدی برای کسی باشد. اما تصویری به من داد که مدت ها تفریح کوچک لحظه های خیال پردازیم بود. کوچکتر که بودم ساعت ها کنار تنگ ماهی قرمزی که از شب عید مانده بود می نشستم، نگاهش می کردم، و توی دلم می گفتم این تنها موجود زنده ایست که همه ی عمرش را پرواز می کند. به حرکت نرم تکه ی باریک دمش خیره می شدم، به این که هر از گاهی آرام و بی خیال دو باله ی نازک و بی وزن را باز و بسته می کند، کمی جلو می آید، کمی عقب می رود، به همان نرمی و آسودگی رو بر می گرداند. خودش را بی وزن تر می کند و بالا می رود، موجِ فرزی به هیکل کوچکش می دهد و پایین می رود.

ماهی همیشه برایم مثل فرشته ی بی آزاری بود که رها تر از هر جنبنده ای، یک عمر در سکوت آب، آرام و سر فرصت می رقصد. نمی توانستم ماهی بخورم، و نمی توانستم ماهی کوچکی را در دست بگیرم. دوست داشتن ماهی، او را در دنیای من تبدیل به قدیس کوچکی می کرد. می ترسیدم دستهای من برای این همه لطافت خطرناک و زبر باشند. می ترسیدم تن شکننده اش از پوست من خوشش نیاید. می ترسیدم که بترسد و قلب کوچکش تندتر بزند.

همه ی اطرفیانم می دانند که اگر در خانه ی من یک ماهی، یک حشره – حتی یک سوسک- بمیرد، آن قدر منتظر می مانم تا کسی بیاید و آن را بردارد و ببرد. می دانند که تحمل مقایسه ی ابعاد دست لرزانم با این تن لیز و سرد و باریک را ندارم. نگاهش هم نمی کنم. در اتاق دیگری می نشینم. صبر می کنم تا کسی بیاید.

اما آخرین بار، ماهی ای داشتم که همه چیز را عوض کرد. یک فایترِ قرمز رنگ بداخلاق، که عاشق باله های بلند سرخش بودم. وسط تنگ می ایستاد، تکان نمی خورد و روبرویش را نگاه می کرد. گفته بودند که عادت این نژاد این است. گفته بودند باید مواظب بود و تنگ یک فایتر را لبالب پر نکرد که ممکن است صبح بیدار شوی و ببینی شبانه خودش را انداخته روی زمین. یک بار با شال قرمزی که به سر داشتم رفتم روبروی تنگش. باید در آن شیشه ی گرد تصویر عظیمی همرنگ با خودش دیده باشد که ناگهان مثل گربه پشتش را خم کرد و آب شش هایش را مثل دو بادبان بیرون آورد و با تندی جلو آمد تا با حریفش بجنگد.

از همان روزهای اول که با خلق و خویش آشنا شدم کابوس هایم شروع شد. هر شب خواب می دیدم که از آب بیرون می پرد و چون نمی توانم به او دست بزنم جلوی چشمانم روی زمین خشک می شود. خواب می دیدم که حرف می زند. و یک بار خواب دیدم که ماهی ام دارد پرواز می کند.

گمان می کردم این تصویر را از فیلم “رویای آریزونا” دارم. اما بعد از این همه ماهی که تا آن روز در خانه داشتیم، این اولین ماهی بود که در خواب من پرواز کرد. و طولی نکشید که فهمیدم این ماهی من را نمی خواهد. این ماهی هیچ چیز نمی خواهد. این ماهی به این زنده است که نهایت تلاشش را بکند برای این که زودتر بمیرد.

یک روز آمد روی آب. مثل یک لاشه. وحشت کردم و عقب رفتم و دوستی را صدا زدم تا ببردش. چند روز بعد آن دوست زنگ زد و گفت که ماهی زنده است؛ خودش دلش می خواهد که روی آب بیاید. برش گرداند. باور نمی کردم که راست می گوید. اما ماهی نفس می کشید؛ هر از گاهی می شد باز و بسته شدن آب شش هایش را دید. همین طور مردمک ریز چشمانش را، که وقتی کسی به تنگ نزدیک می شد به سمت او می چرخید.

ماهی ام مدت ها روی آب ماند. در حالی که می ترسیدم آن دسته پولکهایش که از آب بیرون می ماندند خشک شوند. حاضر نبود کوتاه بیاید. ماهها روی آب ماند و سعی کرد بمیرد. هر روز با ترس می رفتم بالای سرش، و او چشم می گرداند و نگاهم می کرد، بعد هم با دلخوری نگاهش را می دوخت به همان روبروی همیشگی. تا این که موفق شد. موفق شد، و مرد.

به گمانم این اولین نگاه دقیق و عمیق من به یک ماهی بود، هر چند مرده. چون دیگر عادت کرده بودم به جای دور نشستن و خیال بافتن، خم شوم و نگاهی طولانی به حجم شناورش بیاندازم. آب شش اش تکان نمی خورد، چشمش نگاه نداشت، و رنگ سرخش چرک شده بود.

ناراحت شدم، اما عجیب بود که به سرعت فهمیدم احساس آزادی می کنم. فهمیدم این غصه ی چند ماهه ی کوچک – که ماهی افسرده ای دارم که از من متنفر است-، این انتظار طولانی برای مرگی که باید بیاید، این تخیل هر روزه ی ماهی ای که روی فرش چسبیده و خشک می شود، تمام شده است.

حالا دیگر رقص یک ماهی مستم نمی کند. دیگر شنا کردن بازیگوشانه ی ماهی سفره ی هفت سین برایم نشان دل انگیزی از تحرک و زیبایی نیست. ماهی، تبدیل شده به موجودی که از حرکت تند و ناگهانی اش مور مورم می شود. حالا از ماهی می ترسم. از معلق بودنش. این بی کرانه ای که ماهی در آن گم می شود برایم نه شاعرانه، که نا امن است. همان وحشتی که از مقایسه ی جسم یک ماهی با دست بزرگ خودم داشتم را، حالا از مقایسه ی جهان خشک و ملموسمان با دنیای خیس و تاریک و بی کران او دارم. دریایی که زیبا و درخشان و مهربان است اما تازگیها، تخیل تمام آنچه در آن مخفی است، تمام آنچه موجب ابهت اش می شود، آن راهی که طی شده تا یک موج کف آلود خسته به پاهای ما برسد و لای شن ها گم شود، من را می ترساند. هر موج صدای بلند مسافت ها را با خودش دارد. صدایی دائمی. گفت و گویی همیشگی با هر کس که در ساحل ایستاده. هر کس که به فراخور حس و حالش از آن لذت می برد یا دل آشوبه می گیرد. زبان رمزی که ترجمه نمی شود. مانند اصرار ابدی یک ماهی سرخ کوچک برای مردن، که چون درکش نمی کردم، ناچار بودم از او بترسم.

حالا پیش دوست شماره ی یک هستم. دور از خانه و زندگی خودم. چند روز پیش، غروب، سر از ساحل سرد و پر موجی در آوردیم که کافه های اطرافش همه تعطیل بودند، و آن دور و بر تنها چراغ کیوسکی روشن بود که ساندویچ های کوچک با غذاهای دریایی می فروخت. توانستم؛ توانستم مثل خیل بی شمار انسانهایی که از خوردن ماهی لذت می برند، یکی از بهترین لقمه های زندگی ام را فرو بدهم.

دوستم گفت: سرت را گرم کردم که نبینی تازه از آب درشان می آورند. می دانستم ببینی نمی خوری. حالا انصاف بده، این طوری بهتر نیست؟

هنوز در این فکرم که آیا عشق من به ماهی، واکنش وارونه ی ناخودآگاهم بود به ترسم از ماهی؟ در این صورت، آیا ممکن است بسیاری از چیزهایی که نسبت به آن ها عشق احساس می کنم، چیزهایی باشند که در واقع عمیقاً از آن ها می ترسم؟ و آن ها کدام ها هستند؟ رفتاری که من می کنم، انتخاب هایم، آرزوهایم… چقدر از عشق اند، چقدر از ترس؟ نمی دانم. آدم نمی تواند همه چیز را بداند. و آدم باید فرصت ندانستن را داشته باشد.

آدم باید بتواند وقتی سوز می آید در ساحل بایستد، غروب را نگاه کند و به ساندویچ اش گاز بزند. آدم باید بتواند در این سرما، از مزه ی ماهی تازه سر بریده ی خامی، که با تکه های ریز پیاز گذاشته اند لای باگت لذت ببرد. بویش کند. این گوشت نرمی را که هنوز طعم یک عمر تجربه ی دریا را می دهد. و شور است… شور.مرتبط با : داستان کوتاه نویسندگان ایرانی
برچسب ها : ترانه علیدوستی-داستان کوتاه از ترانه علیدوستی-من و ماهی از ترانه علیدوستی-داستان کوتاه-
.:: نظرات ::.


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
hemp دوشنبه 30 بهمن 1396 10:32 ب.ظ
من بسیاری از مقالات در مورد دوستداران وبلاگ نویس را خوانده ام اما
این پست واقعا یک قطعه خوب نوشتن است، آن را حفظ کنید.
Free Nintendo پنجشنبه 7 دی 1396 06:35 ب.ظ
سلام هر یک، در اینجا هر کس چنین دانش را به اشتراک می گذارد، در نتیجه، این خوب است
برای خواندن این وب سایت، و من همیشه برای بازدید از این وب سایت همیشه پرداخت.
cam4 free tokens generator سه شنبه 21 آذر 1396 09:16 ب.ظ
روز خوب! من می توانستم سوگند یاد کنم که من قبل از این وبسایت بوده ام اما بعد از مرور برخی از مقالات I
متوجه شدم که برای من تازه است. به هر حال، من کاملا خوشحالم که آن را کشف کردم و من آن را به عنوان کتاب علامت گذاری می کنم و به طور مرتب چک می کنم!
clash royale gems generator پنجشنبه 16 آذر 1396 11:41 ب.ظ
وای، ساختار وب وبلاگ فوق العاده! چقدر طول کشید
یک وبلاگ برای شما را در حال مشاهده یک وبلاگ نگاه آسان است. نگاه کلی وب سایت شما با شکوه است
به عنوان منظم به عنوان محتوای!
imvu cheats چهارشنبه 15 آذر 1396 10:07 ب.ظ
وبلاگ شیرین! من آن را در حالی که جستجو در اخبار یاهو پیدا کردم.
آیا شما هر گونه راهنمایی در مورد چگونگی ثبت نام در اخبار یاهو دارید؟

من برای مدتی تلاش کرده ام اما هرگز به نظر نمی رسد
آنجا بیا قدردانی آن
std testing price پنجشنبه 18 آبان 1396 08:10 ب.ظ
سلام، مقاله خوب آن در مورد چاپ رسانه، همه ما درک رسانه ها یک منبع عالی است
اطلاعات
best supplement medicare plans شنبه 13 آبان 1396 09:32 ب.ظ
سلام دوستان، مقاله فوق العاده ای درباره آموزش و تعلیم به طور کامل تعریف کردید، آن را نگه دارید
تمام وقت
best psychic reading شنبه 13 آبان 1396 09:06 ب.ظ
از آنجا که مدیر این وب سایت کار می کند، هیچ تردیدی وجود ندارد
با توجه به کیفیت آن، به سرعت می تواند مشهور باشد
فهرست.
ask a psychic question شنبه 13 آبان 1396 08:51 ب.ظ
امروز، در حالی که من در محل کار بودم، خواهرم به من سرقت کرد
آیفون و آزمایش می شود تا ببیند آیا می تواند یک سیکل پایینی به دست آید، درست همین
او می تواند یک احساس یوتیوب باشد. اپل سیب من در حال حاضر نابود شده و 83 نمایش دارد.

من می دانم این موضوع به طور کامل خاموش است، اما من مجبور شدم آن را با کسی به اشتراک بگذارم!
best psychic mediums شنبه 13 آبان 1396 08:40 ب.ظ
سایت فوق العاده شما در اینجا وجود دارد، اما من تعجب می کنم اگر شما از هر تخته بحث و گفتگو که پوشش موضوعات مشابه در مورد در این مقاله می دانید؟
من واقعا دوست دارم بخشی از گروهی باشم که در آن می توانم از دیگر دانش آموزان مشاوره بگیرم
افرادی که علاقه ای مشابه دارند. اگر پیشنهادی دارید، حتما با من در میان بگذارید.
متشکرم!
std testing near me سه شنبه 9 آبان 1396 04:22 ب.ظ
مقاله آموزنده دقیقا همان چیزی است که من نیاز دارم.
confidential std test دوشنبه 20 شهریور 1396 12:05 ق.ظ
سلام همکاران، چطور همه چیز و آنچه شما می خواهید در مورد این پاراگراف بگوئید
به نظر من واقعا قابل توجه به نفع من است.
cheap telephone psychics یکشنبه 19 شهریور 1396 06:39 ب.ظ
سلام، من احساس می کنم که دیدم شما را از وبلاگ من بازدید کردم، بنابراین من اینجا هستم
برای بازگشت به نفع؟ من در تلاش برای پیدا کردن مسائل برای افزایش سایت من! من حدس می زنم آن را مناسب است
برای استفاده از بعضی از ایده های شما!!
std testing near me یکشنبه 19 شهریور 1396 05:12 ب.ظ
سلام به همه، واقعا برای من خوب است
برای رفتن به دیدن این وب سایت، آن را شامل می شود
اطلاعات مهم
std screening یکشنبه 19 شهریور 1396 04:10 ب.ظ
هی من فقط می خواستم بپرسم که آیا تا به حال مسائلی را مطرح کرده اید
با هکرها؟ آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من از دست دادم
چند ماه کار سخت به دلیل عدم پشت سر گذاشتن.
آیا هیچ راه حلی برای توقف هکرها دارید؟
token hack for chaturbate چهارشنبه 15 شهریور 1396 05:40 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot
about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to drive the message home a
little bit, but other than that, this is fantastic blog.
A great read. I'll definitely be back.
chaturbate tokens generator سه شنبه 14 شهریور 1396 12:23 ق.ظ
سلام، من معتقدم این یک وب سایت عالی است. من آن را گول زدم
) از آنجا که کتاب دارم، دوباره می روم
آن را مشخص کرد پول و آزادی بهترین راه برای تغییر است، ممکن است ثروتمند شوید
و همچنان به دیگران کمک می کند.
healheel.bravesites.com سه شنبه 6 تیر 1396 02:10 ب.ظ
excellent publish, very informative. I'm wondering why the opposite specialists of this sector do not realize this.
You must proceed your writing. I'm confident, you've a great readers' base
already!
free std testing near me یکشنبه 4 تیر 1396 09:11 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در
حالی که صدایی مناسب اصل آیا نه
نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به
من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.

من این مشکل خود را با فراز در مفروضات و
یک خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که شکاف.
که شما که می توانید انجام من خواهد قطعا تا
پایان مجذوب.
std testing centers پنجشنبه 25 خرداد 1396 08:01 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل
آیا واقعا نشستن درست با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به
من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من این مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک
خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که شکاف.
در صورتی که شما که می توانید انجام من را قطعا تا پایان در گم.
BHW دوشنبه 28 فروردین 1396 07:07 ب.ظ
Thanks for sharing such a good thinking, article is good, thats why i have read it entirely
manicure دوشنبه 21 فروردین 1396 12:27 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging
to get that "perfect balance" between usability and visual appearance.
I must say you've done a awesome job with this. Also, the blog loads extremely fast for me on Firefox.
Exceptional Blog!
manicure سه شنبه 15 فروردین 1396 10:59 ق.ظ
Thanks , I have recently been searching for information approximately this subject for a while and yours is
the greatest I've came upon so far. But, what about the bottom line?
Are you positive in regards to the source?
manicure جمعه 11 فروردین 1396 09:16 ب.ظ
I am actually thankful to the holder of this website who has shared this enormous piece of writing
at at this time.
پرنده آبی یکشنبه 20 دی 1394 12:05 ق.ظ
این متن خیلی جالب بود. ممنون میشم بیشتر بشکافیش. مرسی.


پاراگراف یکی مونده به آخر. کپی نشد بکنی.

هنوز در این فکرم که آیا عشق من به ماهی ...
اشکان عظیمی پاسخ داد:
ممنون از حضورتون ولی فعلا چیزی به عنوان نقد اثار امکان پذیر نیست
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
 

Powered By mihanblog.com Copyright © by http://lilac.mihanblog.com
This Themplate  By